Občanské právo

  • zpracování smluv (kupní, darovací, o dílo, nájemní, o půjčce...)
  • pracování podání k soudu (žaloby, návrh na vydání platebního rozkazu…)
  • vymáhání pohledávek
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
  • exekuce a výkon rozhodnutí
  • převody nemovitostí (včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí)
  • odpovědnost za vady a reklamace
  • spotřebitelské smlouvy a práva spotřebitelů
  • právní analýzy
  • zastupování v občanském soudním řízení a rozhodčím řízení
Zavřít