Obchodní právo

  • zpracování smluv (kupní, o dílo, o prodeji podniku, mandátní..)
  • zpracování podání k soudu (žaloby, návrh na vydání platebního rozkazu…)
  • vymáhání pohledávek
  • zakládání společností a družstev
  • zápisy, změny a výmazy v obchodním rejstříku
  • zastupování v občanském soudním a rozhodčím řízení
  • směnečné právo
  • insolvenční právo
  • právní analýzy
Zavřít