Pracujeme pro klienty z více než 50 zemí po celém světě…

Advokátní kancelář Čechovský & Václavek

Váš osud je naší prioritou…

Rozumíme právu stejně jako vám...

S námi zdoláte i tu nejtěžší překážku…

Mgr. Petr Václavek | www.advokati-ceva.cz Mgr. et Mgr. Marek Čechovský, Ph.D. | www.advokati-ceva.cz

Mgr. Petr Václavek

advokát / zakladatel

Mgr. et Mgr. Marek Čechovský, Ph.D.

advokát / zakladatel

Advokátní kancelář
Čechovský & Václavek

Patříme mezi střední, dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláře. Vzhledem k počtu advokátů, advokátních koncipientů, odborného a administrativního zázemí (blíže viz členové) i externě spolupracujícím odborníkům je advokátní kancelář schopna nabídnout kvalitní a komplexní služby v širokém portfoliu právních oblastí.

Advokátní kancelář se zaměřuje i na zahraniční klientelu, a proto jsou právní služby poskytovány prostřednictvím interních odborníků nejen v českém, ale i anglickém, vietnamském a ruském jazyce. Po předchozí dohodě lze operativně zajistit taktéž tlumočení do jazyka čínského.

Členové

Advokáti
Advokátní koncipienti
Administrativa
Daňové a účetní služby

Ceník právních služeb

Odměnu za právní služby sjednáváme s klientem individuálně, v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právních služeb.
Dle preferencí klienta lze dohodnout:

Odměna hodinová

sazba je stanovena od 2.000 - 5.000 Kč/hodina právních služeb

Odměna úkonová

v návaznosti na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Odměna výsledková

procentuální výše z nároku ve věci přiznaného (tzv. pactum de quota litis)

Odměna paušální

za paušální odměnu (fixní částka hrazená pravidelně, například měsíčně) jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období)

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. soudní a správní poplatky, cestovní náhrady, náklady na překlady a znalecké posudky). Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

kontakt

 

Advokátní kancelář Čechovský & Václavek

Opletalova 25
110 00 Praha 1

T: +420 273 132 699
Mobil: +420 774 737 718
E: kancelar@advokati-ceva.cz

 

otevírací doba kanceláře

 

Pondělí       8:30 – 17:30

Úterý          8:30 – 17:30

Středa        8:30 – 17:30

Čtvrtek        8:30 – 17:30

Pátek         8:30 – 15:00

 

 

2013 © Advokátní kancelář Čechovský & Václavek. Všechna práva vyhrazena.