Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Ceník právních služeb

Ceník právních služeb

Odměnu za právní služby sjednáváme s klientem individuálně, v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právních služeb.

Na základě dohody lze sjednat:

Odměna hodinová

  • sazba je stanovena od 3.000 - 5.000 Kč/hodina právních služeb

Odměna dle tarifu

  • v návaznosti na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Odměna procentní

  • procentuální výše z nároku ve věci přiznaného (tzv. pactum de quota litis)

Odměna paušální

  • za paušální odměnu (fixní částka hrazená pravidelně, například měsíčně) jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období

Odměna výsledková

  • v rámci výsledkové odměny je sjednána pevná zálohová odměna a doplatková odměna při ukončení případu

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. soudní a správní poplatky, cestovní náhrady, náklady na překlady a znalecké posudky).

Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

 

 

Poskytujeme služby klientům z mnoha zemí světa.
Zjistěte více..

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU