Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Văn phòng luật Čechovský & Václavek

AK CEVA

Văn phòng luật Čechovský & Václavek, s.r.o. được thành lập năm 2012. Đầu tiên chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực luật nước ngoài, dần dần chúng tôi đã thuộc một trong những văn phòng có kinh nghiệm lớn nhất và thành chuyên gia trong khu vực này. Dân dần chúng tôi mở thêm những dich vụ khác trong lĩnh vực luật. Hiện tại chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý hoàn chỉnh trong lĩnh vực luật, cho dù nó là luật nước ngoài, luật tố tụng hình sự, luật dân sự hay luật thương mại. Trong thời gian tồn tại chúng tôi đã đại diện cho các  khách hàng ở hơn hàng trăm quốc gia.

Tầm nhìn và mục đích của chúng tôi là đảm bảo sự bảo vệ cho tất cả, cho dù khách có quốc tịch từ bất kể từ nơi nào. Dựa trên cách tiếp cận cá nhân đối với tất cả các khách hàng và sự chăm sóc tối đa về trường hợp của họ. Bảo đảm với khách hàng chất lượng cao về dich vụ với các chuyên gia và các phiên dịch và các trợ lý giáo sư, để có thể giải quyết các vấn đề của khách một cách dễ nhất.

Chúng tôi rất vui khi có thể giúp quý vị về vấn đề pháp lý.

Để có thể biết chi tiết hơn xin hãy tiếp tục vào trang Dịch vụ pháp lý.

Bảng giá về các dịch vụ pháp lý quý vị có thể tìm thấy tại trang Bảng giá dịch vụ pháp lý, để thêm thông tin xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Tìm hiểu thêm..

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU