Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Právní služby

Dịch vụ pháp lý

Luật người nước ngoài và tị nạn

Chúng tôi đại diện hoàn toàn trong dịch vụ pháp lý, đặc biệt

 • Đơn xin cư trú – định cư, dài hạn, tạm trú, thẻ lao động hay thẻ xanh
 • Đơn xin vào trại tị nạn hay bảo vệ bổ sung
 • Đơn xin quốc tịch
 • Đại diện trong việc trục xuất, trách nhiệm phải rời bỏ lãnh thổ hay hủy cư trú
 • Đơn xin visa
 • Đơn xin hộ chiếu hay thẻ sinh học

Chúng tôi có thể đại diện cho khách hàng trong giai đoạn đầu tiên, kể cả trong giai đoạn đề nghị xem xét lại, trong việc hạn chế quyền sở hữu trước tòa án, khiếu nại lên tòa án tối cao, khiếu nại tòa án hiến pháp, khiếu nại trước tòa án châu âu dành cho quyền con người.

Luật tố tụng hình sự và phạm tội

 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý đặc biệt về
 • Đại diện cho người khả nghi, người bị tố cáo, bị cáo
 • Trước các cơ quan công an
 • Trước các cơ quan tư pháp, khiếu nại trước tòa án châu âu dành cho quyền con người, xóa án, vân vân
 • Đại diện cho người bị hại
 • Đại diện hoàn toàn trong viêc phạm tội
 • Đặc biệt trong việc phạm tội giao thông, hành động và ứng xử trong xã hội, hải quan, thuế, vân vân

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị trong việc tố tụng hình sự hay phạm tội

Luật dân sự

Chúng tôi cung cấp dịnh vụ pháp lý trong lĩnh vực:

 • Chuyển nhượng bất động sản – chuẩn bị và kiểm tra hợp đồng đặt và mua bán, coi giữ tiền đặt cọc, các việc liên quan đến sở đất, sở xây dựng và vân vân.
 • Hợp đồng – chuẩn bị hoặc kiểm tra hợp đồng (hợp đồng thuê, các dịch vụ liên quan) giải quyết việc chấm dứt hợp đồng và vân vân.
 • Tranh chấp –chống lại đối phương, đại diện trước tòa án, đòi nợ, tịch thu tài sản, phá sản và vân vân,
 • Luật gia đình – ly dị, chia tài sản, chia nuôi con gửi tiền nuôi con và vân vân.
 • Luật kinh doanh – thành lập công ty, chia cổ phần, thay đổi trong công ty và vân vân.
 • Luật lao động và vân vân

Chúng tôi rất vui khi có thể giúp quý vị với các việc khác liên quan tới pháp lý.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Tìm hiểu thêm..

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU