Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Členové Advokátní kanceláře Čechovský & Václavek

Bạn đồng hành:

Marek Čechovský
Mgr. et Mgr. Marek Čechovský Ph.D.
luật sư
Petr Václavek
Mgr. Petr Václavek
luật sư

Trvale spolupracující advokáti:

Magdaléna Lukášová
Mgr. Magdaléna Lukášová
trvale spolupracující advokát
Kristýna Sobotková
Mgr. Kristýna Sobotková
trvale spolupracující advokát
Gabriela Vlachynská
Mgr. Gabriela Vlachynská
trvale spolupracující advokát
Veronika Novozámská
Mgr. Veronika Novozámská
trvale spolupracující advokát
Ondřej Matula
Mgr. Ondřej Matula
trvale spolupracující advokát

Thư ký luật:

Věra Hujerová
Mgr. Věra Hujerová
thư kí luật
Albert Kayed
Mgr. Albert Kayed
thư kí luật
Martin  Bradáč
Mgr. et Mgr. Martin Bradáč
thư kí luật

Các trợ lý của luật sư:

Veronika Hlaváčková
Veronika Hlaváčková
luật sư trợ lý
Barbora Štimplová
Mgr. Barbora Štimplová
luật sư trợ lý
Filip Černý
Filip Černý
luật sư trợ lý
Marek Marcibál
Marek Marcibál
luật sư trợ lý
Karolina Šebková
Karolina Šebková
luật sư trợ lý
Johana Holubcová
Johana Holubcová
luật sư trợ lý
Khanh Huyen Trinh
Khanh Huyen Trinh
luật sư trợ lý

Quản trị:

Zuzana Bernátová
Mgr. Zuzana Bernátová
Trụ sở chính
Natalija Kušnirová
Natalija Kušnirová
luật sư trợ lý
Quynh Anh Le
Bc. Quynh Anh Le
luật sư trợ lý
Anna Studničková
Anna Studničková
luật sư trợ lý

Dịch vụ Kế toán và Thuế:

Lucie Václavková
Ing. Lucie Václavková
cố vấn thuế
Sylva Kvasničková
Bc. Sylva Kvasničková
biên chế và chuyên gia nhân sự
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Tìm hiểu thêm..

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU