Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Bảng giá dịch vụ pháp lý

Bảng giá dịch vụ pháp lý

Phí dịch vụ pháp lý được thỏa thuận riêng với từng các khách hàng, tùy thuộc vào vật chất và mất bao nhiêu thời gian để giải quyết.

Dựa trên thỏa thuận có thể thương lượng:

Phí theo giờ

Được tính từ 3. 000 – 5. 000 korun/1 tiếng

Phí theo thuế quan

  • Dựa theo thông báo của Bộ Tư pháp số 177/1996 Sb., về phí dành cho luật sư và các phí dành cho các dich vụ pháp lý (phí theo thuế quan của luật sư)

Phần thưởng phần trăm

  • Phần trăm từ số tiền mà luật sư giúp lấy lại (tzv. pactum de quota litis)

Phí trả theo lịch

  • Số tiền được quy định sẵn và được trả thường xuyên (ví dụ hàng tháng)

Phí theo kết quả

  • Trả đặt cọc trước và sau đó trả nốt trong trường hợp thành công.

Ngoài phí dành cho luật sư thì khách phải trả các phí liên quan tới dịch vụ pháp lý (ví dụ tiền tem cho tòa án, chi phí đường đi, chi phí dịch thuật, ý kiến chuyên gia).

Chúng tôi có trả thuế giá trị gia tăng.

Advokátní kancelář Čechovský & Václavek

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU